Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 444

Od 1.1.2021 došlo k přijetí daňového balíčku v oblasti daně z příjmů. Na jedné straně došlo ke zrušení superhrubé mzdy a v neposlední řadě došlo k zavedení mimořádných odpisů a k možnosti zkrácení daňových odpisů v první a druhé odpisové skupině. To má dokonce zpětný účinek na majetek v těchto skupinách pořízený v roce 2020. S.r.o. koupilo v prosinci 2020 osobní automobil. Od jakého měsíce si může uplatnit daňový odpis dle zvýhodněných podmínek?

a/ od prosince 2020

b/ od ledna 2021

c/ od února 2021

Správná odpověď: -b/ Zkrácení daňových odpisů v první a druhé odpisové skupině má sice retroaktivní účinek i na majetek pořízený v roce 2020. Nicméně daňové odpisy za zvýhodněných podmínek se mohou uplatňovat až od měsíce následujícího po jeho pořízení. V našem případě je tudíž prvním následujícím měsícem až leden 2021. Jinými slovy do roku 2020 žádné daňové odpisy poplatník nemůže dostat.

Kategorie: