Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.446

Přiznání k DPFO musí být za zdaňovací období 2020 podáno nejpozději ke dni…

a/ 31.3.2021 a při podání elektronickou cestou dokonce 3.5.2021

b/ 1.4.2021 a při podání elektronickou cestou dokonce 3.5.2021

c/ 1.8.2021 bez ohledu na způsob podání

správná odpověď:-b/ Jestliže je DAP odevzdáváno v listinné podobě (poštou či osobně) na územní pracoviště finančního úřadu, tak nejzazším termínem je 1. duben 2021, bez poplatků či sankcí z prodlení se ovšem může odevzdat do 3. května 2021 /díky pardonu MFČR/.

Pokud je zvolena elektronická cesta podání daňového přiznání, skrze datové schránky, emailem s elektronickým podpisem či prostřednictvím online projektu MojeDaně, tak nejzazším termínem pro odevzdání daňového přiznání je 3. květen 2021, nicméně promíjeny úroky z prodlení a pokuty budou až do 1. června.

Kategorie: