Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 450

Podnikající OSVČ náhle zemřela a osoba spravující pozůstalost musí podat přiznání k DPFO za zemřelého. V předcházejícím zdaňovacím období bylo podnikání OSVČ ve ztrátě. Lze takovou ztrátu prostřednictvím přiznání podávaném osobou spravující pozůstalost uplatnit?

 

a/ daňovou ztrátu lze uplatnit pouze za života daňového poplatníka

b/ daňovou ztrátu může uplatnit osoba spravující pozůstalost, avšak pouze v přiznáních před ukončením dědického řízení

c/ daňovou ztrátu může uplatnit osoba spravující pozůstalost kdykoli ve svém přiznání. Buď v ročním zúčtování nebo ve svém DPFO, pokud podniká jako OSVČ

Správná odpověď: b:/ Osoba spravující pozůstalost skutečně může uplatnit ztrátu z podnikání zemřelého, avšak pouze v přiznání podávaném po smrti zůstavitele do dne předcházejícího ukončení řízení o pozůstalosti. Daňová ztráta není přenosná. A to ani za předpokladu, že osoba spravující pozůstalost pokračuje v podnikání zemřelého.

 

Kategorie: