Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 452

Od 1.11.2021 došlo k dočasnému prominutí DPH u dodání elektřiny a plynu. Na základě Metodické informace MFČR k této změně platí jeden z následujících příměrů …

a/ pro aplikaci prominutí DPH je nutná shoda mezi dodavatelem či distributorem elektřiny či plynu a zákazníkem

b/ dodavatel či distributor plynu či elektřiny nesmí zákazníkovi účtovat DPH z těchto dodání, avšak odběratel si může nárokovat odpočet za předpokladu, že je plátcem DPH

c/ dodavatel či distributor elektřiny či plynu nebude přiznávat daň na výstupu a odběratel není oprávněn si nárokovat odpočet

Správná odpověď:-c/ osoba uskutečňující plnění při dodání elektřiny nebo plynu nebude po toto přechodné období /listopad – prosinec 2021/ přiznávat DPH na výstupu a bude plnění uvádět na řádek 26 DAP s tím, že odběratel není oprávněn si nárokovat odpočet. Lze předpokládat, že platby za elektřinu či plyn hrazené na základě běžících platebních kalendářů zůstanou účinné a platby nebudou přerušeny.

 

Kategorie: