Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.453

Od 1.1.2022 dochází ke změně následující části zákona o DPH…

a/ paragraf 78 ZDPH

b/ paragraf 89 ZDPH

c/ paragraf 90 ZDPH

Správná odpověď: b:/ Pro rok 2022 není plánována žádná větší novela ZDPH. Od 1.1.2022 ovšem dochází ke změně zvláštního režimu v oblasti poskytnutí cestovní služby dle paragrafu 89. Od 1.1.2022 musí být zdaňovány zálohy přijaté od klienta, kterému je poskytnuta cestovní služba. Do tohoto paragrafu jsou vloženy nové odstavce 5,6,7, které se zabývají výpočtem koeficientu při zdaňování úplat od klientů před vlastním poskytnutím cestovní služby.

 

 

 

Kategorie: