Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 454

K 1.10.2021 byl český zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty znovelizován tzv. novelou pod pracovním názvem e-commerce rules. V paragrafu 110a, ZDPH byly zavedeny tři podrežimy v rámci režimu jednoho správního místa jde o následující trojici…..

a/ režim mimo EU, režim EU, dovoz zboží nízké hodnoty

b/ režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

c/ režim mimo EU, režim EU, vývoz nízké hodnoty

Správná odpověď: b/ Paragraf 110a, ZDPH zavádí tři režimy – a to režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Kategorie: