Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 456

Volba zdanění u dodání nemovité věci dle paragrafu 56, odst. 6 ZDPH v platném znění znamená, že plátce uskutečňující dodání vybrané nemovité věci bude fakturovat …

a/ jako osvobozené dodání bez nároku na odpočet

b/ jako osvobozené dodání s nárokem na odpočet

c/ jako přenesené zdanitelné plnění na příjemce dle paragrafu 92 ZDPH

 

Správná odpověď:-c/ Volba zdanění je velmi elegantní způsob využitelný u dodání nemovité věci za předpokladu, ža namísto osvobozeného dodání bez nároku na odpočet bude uplatněno přenesené dodání tzv. reverse chargé. Takové plnění má pro osobu uskutečňující plnění tu výhodu, že nemusí provádět úpravu odpočtu dle paragrafu 78 ZDPH u předmětné nemovitosti.

 

 

Kategorie: