Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 457

S.r.o. vedoucí účetnictví dodala zboží do Německa za 10.000 EUR. Od té doby eviduje pohledávku za německým odběratelem ve výši 10.000 EUR, kterou přepočetla na Kč kurzem 25,40 Kč/EUR k datu účetního případu. K rozvahovému dnu není tato pohledávka uhrazena a aktuální kurz ČNB k rozvahovému dni činí 25,1 Kč/EUR. Pohledávka není zatím pochybná, neboť je tzv. ve splatnosti. S.r.o. bude tento kurzový rozdíl k rozvahovému dni účtovat následujícím způsobem ..

a/ jako kurzový rozdíl, který bude mít účetní i daňový dopad

b/ jako kurzový rozdíl, který bude mít účetní dopad, ale bude nedaňový

c/ nebude se o něm účtovat ke dni sestavení ÚZ tj. 31.12. vůbec účtovat, protože pohledávka je v EUR a hodnota pohledávky v EUR zůstala neměnná včase, tj. mezi vznikem účetního případu a rozvahovým dnem

Správná odpověď: a/ cizoměnovou pohledávku je nutné přecenit k jejímu vzniku a následně k rozvahovému dni, pakliže jde o neuhrazenou pohledávku. Vznikne kurzový zisk nebo ztráta, o které musé být účtováno s tím, že kurzové zisky či ztráty mají daňový dopad.

 

Kategorie: