Vše pro účetní

Legislativa a základní fakta o EET

Legislativa

Zákon o elektronické evidenci tržeb nabyl platnosti 13. dubna 2016.

Právní normy upravující zákon o EET:

- Zákon o evidenci tržeb = zákon č. 112/2016 Sb.

- Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb = zákon č. 113/2016 Sb.

- Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

- Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb

 

Koho a od kdy se EET týká?

Evidence tržeb se týká všech podnikatelů bez ohledu na to, zda jsou plátci DPH či nikoliv, přijímají-li za své zboží či služby platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (žetony, kupony, šeky, stravenkami, směnkami apod.), které zahrnují příjem z podnikání a nevztahuje se na ně výjimka.
Tedy z obvyklých platebních metod je za platbu mimo EET považována pouze platba bezhotovostním převodem (včetně inkasa) = tj. se záznamem v bankovním výpisu příjemce i plátce transakce.

 

Podnikatelé se budou zapojovat do evidence tržeb postupně takto:

  1. od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby
  2. od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod
  3. od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství
  4. od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti

 

1. Co udělat, pokud se Vás EET týká?

Pokud se Vás EET týká, zjistěte si, od kdy přesně EET podléháte. Pokud provozujete více činností, které budou podléhat EET v různých fázích, potom je třeba se rozhodnout:

a)   zda umíte dodržet členění jednotlivých druhů příjmů a EET budou podléhat vždy jen ty příjmy, které do ní dle časového harmonogramu spadají

b)   neumíte dodržet členění jednotlivých příjmů a raději dobrovolně do EET zahrnete veškeré své příjmy

 

2. Zjistěte, zda podléháte on-line režimu EET nebo zjednodušenému off-line režimu

Ve zjednodušeném režimu lze evidovat tyto příjmy:

- z prodeje zboží a služeb uskutečněných na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob

- tržby stanovené vládním nařízením, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon podnikání

- tržby, které správce daně povolil evidovat ve zjednodušeném režimu na základě žádosti podnikatele – podnikatelé mají možnost požádat správce daně o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu za podmínky, že by jim jejich evidování běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti

 

3. Pořiďte si nezbytné vybavení

Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru Finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi. Každý si může pořídit takové zařízení, které mu vyhovuje a od koho chce, neboť zákon použití žádného konkrétního zařízení nepředepisuje.

 

4. Zajistěte si přístup na portál e-tržby a certifikát

Před zahájením evidence tržeb podnikatel požádá Finanční správu o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si podnikatel na portále zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení.

 

Kompletní informace k problematice EET nalezne na www.etrzby.cz

 

Zdroj: www.etrzby.cz